Ontslag Schotsheuvel

Uw werkgever in Schotsheuvel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schotsheuvel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schotsheuvel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schotsheuvel. Uw werkgever in Schotsheuvel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schotsheuvel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schotsheuvel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schotsheuvel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schotsheuvel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schotsheuvel of met bevallingsverlof bent in Schotsheuvel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schotsheuvel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schotsheuvel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schotsheuvel
 • Als u in Schotsheuvel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schotsheuvel wilt opnemen;
 • Omdat u in Schotsheuvel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schotsheuvel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schotsheuvel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schotsheuvel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schotsheuvel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schotsheuvel. Uitzonderingen in Schotsheuvel;
 • Als uw werkgever in Schotsheuvel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schotsheuvel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schotsheuvel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schotsheuvel niet geschikt voor uw werk in Schotsheuvel of
 • u functioneert niet voldoende in Schotsheuvel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schotsheuvel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schotsheuvel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schotsheuvel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schotsheuvel verblijft, dan mag uw werkgever in Schotsheuvel u eveneens wel ontslaan.