Ontslag Schoterzijl /skoattersyl

Uw werkgever in Schoterzijl /skoattersyl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoterzijl /skoattersyl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoterzijl /skoattersyl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoterzijl /skoattersyl. Uw werkgever in Schoterzijl /skoattersyl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoterzijl /skoattersyl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoterzijl /skoattersyl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoterzijl /skoattersyl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoterzijl /skoattersyl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoterzijl /skoattersyl of met bevallingsverlof bent in Schoterzijl /skoattersyl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoterzijl /skoattersyl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoterzijl /skoattersyl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoterzijl /skoattersyl
 • Als u in Schoterzijl /skoattersyl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoterzijl /skoattersyl wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoterzijl /skoattersyl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoterzijl /skoattersyl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoterzijl /skoattersyl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoterzijl /skoattersyl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoterzijl /skoattersyl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoterzijl /skoattersyl. Uitzonderingen in Schoterzijl /skoattersyl;
 • Als uw werkgever in Schoterzijl /skoattersyl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoterzijl /skoattersyl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoterzijl /skoattersyl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoterzijl /skoattersyl niet geschikt voor uw werk in Schoterzijl /skoattersyl of
 • u functioneert niet voldoende in Schoterzijl /skoattersyl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoterzijl /skoattersyl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoterzijl /skoattersyl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoterzijl /skoattersyl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoterzijl /skoattersyl verblijft, dan mag uw werkgever in Schoterzijl /skoattersyl u eveneens wel ontslaan.