Ontslag Schorebrug

Uw werkgever in Schorebrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schorebrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schorebrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schorebrug. Uw werkgever in Schorebrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schorebrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schorebrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schorebrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schorebrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schorebrug of met bevallingsverlof bent in Schorebrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schorebrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schorebrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schorebrug
 • Als u in Schorebrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schorebrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Schorebrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schorebrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schorebrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schorebrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schorebrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schorebrug. Uitzonderingen in Schorebrug;
 • Als uw werkgever in Schorebrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schorebrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schorebrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schorebrug niet geschikt voor uw werk in Schorebrug of
 • u functioneert niet voldoende in Schorebrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schorebrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schorebrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schorebrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schorebrug verblijft, dan mag uw werkgever in Schorebrug u eveneens wel ontslaan.