Ontslag Schore

Uw werkgever in Schore mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schore zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schore

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schore. Uw werkgever in Schore mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schore arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schore niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schore te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schore u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schore of met bevallingsverlof bent in Schore.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schore kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schore die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schore
 • Als u in Schore lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schore wilt opnemen;
 • Omdat u in Schore lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schore lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schore wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schore op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schore

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schore. Uitzonderingen in Schore;
 • Als uw werkgever in Schore bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schore aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schore gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schore niet geschikt voor uw werk in Schore of
 • u functioneert niet voldoende in Schore.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schore

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schore niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schore of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schore verblijft, dan mag uw werkgever in Schore u eveneens wel ontslaan.