Ontslag Budel-schoot

Uw werkgever in Budel-schoot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Budel-schoot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Budel-schoot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Budel-schoot. Uw werkgever in Budel-schoot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Budel-schoot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Budel-schoot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Budel-schoot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Budel-schoot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Budel-schoot of met bevallingsverlof bent in Budel-schoot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Budel-schoot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Budel-schoot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Budel-schoot
 • Als u in Budel-schoot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Budel-schoot wilt opnemen;
 • Omdat u in Budel-schoot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Budel-schoot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Budel-schoot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Budel-schoot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Budel-schoot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Budel-schoot. Uitzonderingen in Budel-schoot;
 • Als uw werkgever in Budel-schoot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Budel-schoot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Budel-schoot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Budel-schoot niet geschikt voor uw werk in Budel-schoot of
 • u functioneert niet voldoende in Budel-schoot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Budel-schoot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Budel-schoot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Budel-schoot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Budel-schoot verblijft, dan mag uw werkgever in Budel-schoot u eveneens wel ontslaan.