Ontslag Schoorveld

Uw werkgever in Schoorveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoorveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoorveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoorveld. Uw werkgever in Schoorveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoorveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoorveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoorveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoorveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoorveld of met bevallingsverlof bent in Schoorveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoorveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoorveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoorveld
 • Als u in Schoorveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoorveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoorveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoorveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoorveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoorveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoorveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoorveld. Uitzonderingen in Schoorveld;
 • Als uw werkgever in Schoorveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoorveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoorveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoorveld niet geschikt voor uw werk in Schoorveld of
 • u functioneert niet voldoende in Schoorveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoorveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoorveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoorveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoorveld verblijft, dan mag uw werkgever in Schoorveld u eveneens wel ontslaan.