Ontslag Schoorstraat

Uw werkgever in Schoorstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoorstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoorstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoorstraat. Uw werkgever in Schoorstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoorstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoorstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoorstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoorstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoorstraat of met bevallingsverlof bent in Schoorstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoorstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoorstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoorstraat
 • Als u in Schoorstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoorstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoorstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoorstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoorstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoorstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoorstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoorstraat. Uitzonderingen in Schoorstraat;
 • Als uw werkgever in Schoorstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoorstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoorstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoorstraat niet geschikt voor uw werk in Schoorstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Schoorstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoorstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoorstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoorstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoorstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Schoorstraat u eveneens wel ontslaan.