Ontslag Schoorldam

Uw werkgever in Schoorldam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoorldam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoorldam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoorldam. Uw werkgever in Schoorldam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoorldam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoorldam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoorldam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoorldam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoorldam of met bevallingsverlof bent in Schoorldam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoorldam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoorldam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoorldam
 • Als u in Schoorldam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoorldam wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoorldam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoorldam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoorldam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoorldam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoorldam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoorldam. Uitzonderingen in Schoorldam;
 • Als uw werkgever in Schoorldam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoorldam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoorldam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoorldam niet geschikt voor uw werk in Schoorldam of
 • u functioneert niet voldoende in Schoorldam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoorldam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoorldam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoorldam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoorldam verblijft, dan mag uw werkgever in Schoorldam u eveneens wel ontslaan.