Ontslag Schoorl

Uw werkgever in Schoorl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoorl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoorl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoorl. Uw werkgever in Schoorl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoorl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoorl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoorl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoorl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoorl of met bevallingsverlof bent in Schoorl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoorl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoorl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoorl
 • Als u in Schoorl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoorl wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoorl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoorl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoorl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoorl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoorl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoorl. Uitzonderingen in Schoorl;
 • Als uw werkgever in Schoorl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoorl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoorl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoorl niet geschikt voor uw werk in Schoorl of
 • u functioneert niet voldoende in Schoorl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoorl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoorl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoorl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoorl verblijft, dan mag uw werkgever in Schoorl u eveneens wel ontslaan.