Ontslag Schoordijk

Uw werkgever in Schoordijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoordijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoordijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoordijk. Uw werkgever in Schoordijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoordijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoordijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoordijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoordijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoordijk of met bevallingsverlof bent in Schoordijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoordijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoordijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoordijk
 • Als u in Schoordijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoordijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoordijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoordijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoordijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoordijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoordijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoordijk. Uitzonderingen in Schoordijk;
 • Als uw werkgever in Schoordijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoordijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoordijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoordijk niet geschikt voor uw werk in Schoordijk of
 • u functioneert niet voldoende in Schoordijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoordijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoordijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoordijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoordijk verblijft, dan mag uw werkgever in Schoordijk u eveneens wel ontslaan.