Ontslag 't schoor /skoar

Uw werkgever in 't schoor /skoar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't schoor /skoar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't schoor /skoar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't schoor /skoar. Uw werkgever in 't schoor /skoar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't schoor /skoar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't schoor /skoar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't schoor /skoar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't schoor /skoar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't schoor /skoar of met bevallingsverlof bent in 't schoor /skoar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't schoor /skoar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't schoor /skoar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't schoor /skoar
 • Als u in 't schoor /skoar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't schoor /skoar wilt opnemen;
 • Omdat u in 't schoor /skoar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't schoor /skoar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't schoor /skoar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't schoor /skoar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't schoor /skoar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't schoor /skoar. Uitzonderingen in 't schoor /skoar;
 • Als uw werkgever in 't schoor /skoar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't schoor /skoar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't schoor /skoar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't schoor /skoar niet geschikt voor uw werk in 't schoor /skoar of
 • u functioneert niet voldoende in 't schoor /skoar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't schoor /skoar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't schoor /skoar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't schoor /skoar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't schoor /skoar verblijft, dan mag uw werkgever in 't schoor /skoar u eveneens wel ontslaan.