Ontslag Schoonrewoerd

Uw werkgever in Schoonrewoerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoonrewoerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoonrewoerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoonrewoerd. Uw werkgever in Schoonrewoerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoonrewoerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoonrewoerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoonrewoerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoonrewoerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoonrewoerd of met bevallingsverlof bent in Schoonrewoerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoonrewoerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoonrewoerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoonrewoerd
 • Als u in Schoonrewoerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoonrewoerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoonrewoerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoonrewoerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoonrewoerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoonrewoerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoonrewoerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoonrewoerd. Uitzonderingen in Schoonrewoerd;
 • Als uw werkgever in Schoonrewoerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoonrewoerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoonrewoerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoonrewoerd niet geschikt voor uw werk in Schoonrewoerd of
 • u functioneert niet voldoende in Schoonrewoerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoonrewoerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoonrewoerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoonrewoerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoonrewoerd verblijft, dan mag uw werkgever in Schoonrewoerd u eveneens wel ontslaan.