Ontslag Schoonouwen

Uw werkgever in Schoonouwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoonouwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoonouwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoonouwen. Uw werkgever in Schoonouwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoonouwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoonouwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoonouwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoonouwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoonouwen of met bevallingsverlof bent in Schoonouwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoonouwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoonouwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoonouwen
 • Als u in Schoonouwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoonouwen wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoonouwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoonouwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoonouwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoonouwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoonouwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoonouwen. Uitzonderingen in Schoonouwen;
 • Als uw werkgever in Schoonouwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoonouwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoonouwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoonouwen niet geschikt voor uw werk in Schoonouwen of
 • u functioneert niet voldoende in Schoonouwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoonouwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoonouwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoonouwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoonouwen verblijft, dan mag uw werkgever in Schoonouwen u eveneens wel ontslaan.