Ontslag Schoonoord

Uw werkgever in Schoonoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoonoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoonoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoonoord. Uw werkgever in Schoonoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoonoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoonoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoonoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoonoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoonoord of met bevallingsverlof bent in Schoonoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoonoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoonoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoonoord
 • Als u in Schoonoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoonoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoonoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoonoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoonoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoonoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoonoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoonoord. Uitzonderingen in Schoonoord;
 • Als uw werkgever in Schoonoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoonoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoonoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoonoord niet geschikt voor uw werk in Schoonoord of
 • u functioneert niet voldoende in Schoonoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoonoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoonoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoonoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoonoord verblijft, dan mag uw werkgever in Schoonoord u eveneens wel ontslaan.