Ontslag Schoonloo

Uw werkgever in Schoonloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoonloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoonloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoonloo. Uw werkgever in Schoonloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoonloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoonloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoonloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoonloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoonloo of met bevallingsverlof bent in Schoonloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoonloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoonloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoonloo
 • Als u in Schoonloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoonloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoonloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoonloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoonloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoonloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoonloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoonloo. Uitzonderingen in Schoonloo;
 • Als uw werkgever in Schoonloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoonloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoonloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoonloo niet geschikt voor uw werk in Schoonloo of
 • u functioneert niet voldoende in Schoonloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoonloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoonloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoonloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoonloo verblijft, dan mag uw werkgever in Schoonloo u eveneens wel ontslaan.