Ontslag Schoonhoven

Uw werkgever in Schoonhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoonhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoonhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoonhoven. Uw werkgever in Schoonhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoonhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoonhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoonhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoonhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoonhoven of met bevallingsverlof bent in Schoonhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoonhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoonhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoonhoven
 • Als u in Schoonhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoonhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoonhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoonhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoonhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoonhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoonhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoonhoven. Uitzonderingen in Schoonhoven;
 • Als uw werkgever in Schoonhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoonhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoonhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoonhoven niet geschikt voor uw werk in Schoonhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Schoonhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoonhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoonhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoonhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoonhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Schoonhoven u eveneens wel ontslaan.