Ontslag Schoonenburg

Uw werkgever in Schoonenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoonenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoonenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoonenburg. Uw werkgever in Schoonenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoonenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoonenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoonenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoonenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoonenburg of met bevallingsverlof bent in Schoonenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoonenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoonenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoonenburg
 • Als u in Schoonenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoonenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoonenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoonenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoonenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoonenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoonenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoonenburg. Uitzonderingen in Schoonenburg;
 • Als uw werkgever in Schoonenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoonenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoonenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoonenburg niet geschikt voor uw werk in Schoonenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Schoonenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoonenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoonenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoonenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoonenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Schoonenburg u eveneens wel ontslaan.