Ontslag Schoondorp

Uw werkgever in Schoondorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoondorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoondorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoondorp. Uw werkgever in Schoondorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoondorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoondorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoondorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoondorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoondorp of met bevallingsverlof bent in Schoondorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoondorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoondorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoondorp
 • Als u in Schoondorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoondorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoondorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoondorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoondorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoondorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoondorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoondorp. Uitzonderingen in Schoondorp;
 • Als uw werkgever in Schoondorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoondorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoondorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoondorp niet geschikt voor uw werk in Schoondorp of
 • u functioneert niet voldoende in Schoondorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoondorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoondorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoondorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoondorp verblijft, dan mag uw werkgever in Schoondorp u eveneens wel ontslaan.