Ontslag Schoondijke

Uw werkgever in Schoondijke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoondijke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoondijke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoondijke. Uw werkgever in Schoondijke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoondijke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoondijke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoondijke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoondijke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoondijke of met bevallingsverlof bent in Schoondijke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoondijke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoondijke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoondijke
 • Als u in Schoondijke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoondijke wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoondijke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoondijke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoondijke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoondijke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoondijke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoondijke. Uitzonderingen in Schoondijke;
 • Als uw werkgever in Schoondijke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoondijke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoondijke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoondijke niet geschikt voor uw werk in Schoondijke of
 • u functioneert niet voldoende in Schoondijke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoondijke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoondijke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoondijke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoondijke verblijft, dan mag uw werkgever in Schoondijke u eveneens wel ontslaan.