Ontslag Schoonbron

Uw werkgever in Schoonbron mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoonbron zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoonbron

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoonbron. Uw werkgever in Schoonbron mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoonbron arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoonbron niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoonbron te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoonbron u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoonbron of met bevallingsverlof bent in Schoonbron.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoonbron kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoonbron die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoonbron
 • Als u in Schoonbron lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoonbron wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoonbron lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoonbron lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoonbron wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoonbron op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoonbron

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoonbron. Uitzonderingen in Schoonbron;
 • Als uw werkgever in Schoonbron bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoonbron aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoonbron gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoonbron niet geschikt voor uw werk in Schoonbron of
 • u functioneert niet voldoende in Schoonbron.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoonbron

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoonbron niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoonbron of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoonbron verblijft, dan mag uw werkgever in Schoonbron u eveneens wel ontslaan.