Ontslag Schoolbuurt

Uw werkgever in Schoolbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoolbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoolbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoolbuurt. Uw werkgever in Schoolbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoolbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoolbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoolbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoolbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoolbuurt of met bevallingsverlof bent in Schoolbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoolbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoolbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoolbuurt
 • Als u in Schoolbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoolbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoolbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoolbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoolbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoolbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoolbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoolbuurt. Uitzonderingen in Schoolbuurt;
 • Als uw werkgever in Schoolbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoolbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoolbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoolbuurt niet geschikt voor uw werk in Schoolbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Schoolbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoolbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoolbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoolbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoolbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Schoolbuurt u eveneens wel ontslaan.