Ontslag Schokland

Uw werkgever in Schokland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schokland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schokland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schokland. Uw werkgever in Schokland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schokland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schokland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schokland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schokland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schokland of met bevallingsverlof bent in Schokland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schokland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schokland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schokland
 • Als u in Schokland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schokland wilt opnemen;
 • Omdat u in Schokland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schokland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schokland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schokland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schokland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schokland. Uitzonderingen in Schokland;
 • Als uw werkgever in Schokland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schokland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schokland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schokland niet geschikt voor uw werk in Schokland of
 • u functioneert niet voldoende in Schokland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schokland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schokland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schokland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schokland verblijft, dan mag uw werkgever in Schokland u eveneens wel ontslaan.