Ontslag Schoelieberg

Uw werkgever in Schoelieberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schoelieberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schoelieberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schoelieberg. Uw werkgever in Schoelieberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schoelieberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schoelieberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schoelieberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schoelieberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schoelieberg of met bevallingsverlof bent in Schoelieberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schoelieberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schoelieberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schoelieberg
 • Als u in Schoelieberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schoelieberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Schoelieberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schoelieberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schoelieberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schoelieberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schoelieberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schoelieberg. Uitzonderingen in Schoelieberg;
 • Als uw werkgever in Schoelieberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schoelieberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schoelieberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schoelieberg niet geschikt voor uw werk in Schoelieberg of
 • u functioneert niet voldoende in Schoelieberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schoelieberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schoelieberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schoelieberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schoelieberg verblijft, dan mag uw werkgever in Schoelieberg u eveneens wel ontslaan.