Ontslag Schipperskerk

Uw werkgever in Schipperskerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schipperskerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schipperskerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schipperskerk. Uw werkgever in Schipperskerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schipperskerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schipperskerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schipperskerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schipperskerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schipperskerk of met bevallingsverlof bent in Schipperskerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schipperskerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schipperskerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schipperskerk
 • Als u in Schipperskerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schipperskerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Schipperskerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schipperskerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schipperskerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schipperskerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schipperskerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schipperskerk. Uitzonderingen in Schipperskerk;
 • Als uw werkgever in Schipperskerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schipperskerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schipperskerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schipperskerk niet geschikt voor uw werk in Schipperskerk of
 • u functioneert niet voldoende in Schipperskerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schipperskerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schipperskerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schipperskerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schipperskerk verblijft, dan mag uw werkgever in Schipperskerk u eveneens wel ontslaan.