Ontslag Schipluiden

Uw werkgever in Schipluiden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schipluiden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schipluiden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schipluiden. Uw werkgever in Schipluiden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schipluiden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schipluiden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schipluiden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schipluiden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schipluiden of met bevallingsverlof bent in Schipluiden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schipluiden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schipluiden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schipluiden
 • Als u in Schipluiden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schipluiden wilt opnemen;
 • Omdat u in Schipluiden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schipluiden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schipluiden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schipluiden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schipluiden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schipluiden. Uitzonderingen in Schipluiden;
 • Als uw werkgever in Schipluiden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schipluiden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schipluiden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schipluiden niet geschikt voor uw werk in Schipluiden of
 • u functioneert niet voldoende in Schipluiden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schipluiden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schipluiden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schipluiden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schipluiden verblijft, dan mag uw werkgever in Schipluiden u eveneens wel ontslaan.