Ontslag Schiphol-rijk

Uw werkgever in Schiphol-rijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schiphol-rijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schiphol-rijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schiphol-rijk. Uw werkgever in Schiphol-rijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schiphol-rijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schiphol-rijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schiphol-rijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schiphol-rijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schiphol-rijk of met bevallingsverlof bent in Schiphol-rijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schiphol-rijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schiphol-rijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schiphol-rijk
 • Als u in Schiphol-rijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schiphol-rijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Schiphol-rijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schiphol-rijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schiphol-rijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schiphol-rijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schiphol-rijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schiphol-rijk. Uitzonderingen in Schiphol-rijk;
 • Als uw werkgever in Schiphol-rijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schiphol-rijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schiphol-rijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schiphol-rijk niet geschikt voor uw werk in Schiphol-rijk of
 • u functioneert niet voldoende in Schiphol-rijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schiphol-rijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schiphol-rijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schiphol-rijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schiphol-rijk verblijft, dan mag uw werkgever in Schiphol-rijk u eveneens wel ontslaan.