Ontslag Schiphol

Uw werkgever in Schiphol mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schiphol zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schiphol

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schiphol. Uw werkgever in Schiphol mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schiphol arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schiphol niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schiphol te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schiphol u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schiphol of met bevallingsverlof bent in Schiphol.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schiphol kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schiphol die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schiphol
 • Als u in Schiphol lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schiphol wilt opnemen;
 • Omdat u in Schiphol lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schiphol lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schiphol wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schiphol op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schiphol

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schiphol. Uitzonderingen in Schiphol;
 • Als uw werkgever in Schiphol bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schiphol aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schiphol gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schiphol niet geschikt voor uw werk in Schiphol of
 • u functioneert niet voldoende in Schiphol.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schiphol

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schiphol niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schiphol of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schiphol verblijft, dan mag uw werkgever in Schiphol u eveneens wel ontslaan.