Ontslag Schipborg

Uw werkgever in Schipborg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schipborg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schipborg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schipborg. Uw werkgever in Schipborg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schipborg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schipborg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schipborg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schipborg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schipborg of met bevallingsverlof bent in Schipborg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schipborg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schipborg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schipborg
 • Als u in Schipborg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schipborg wilt opnemen;
 • Omdat u in Schipborg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schipborg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schipborg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schipborg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schipborg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schipborg. Uitzonderingen in Schipborg;
 • Als uw werkgever in Schipborg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schipborg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schipborg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schipborg niet geschikt voor uw werk in Schipborg of
 • u functioneert niet voldoende in Schipborg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schipborg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schipborg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schipborg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schipborg verblijft, dan mag uw werkgever in Schipborg u eveneens wel ontslaan.