Ontslag Schinveld

Uw werkgever in Schinveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schinveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schinveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schinveld. Uw werkgever in Schinveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schinveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schinveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schinveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schinveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schinveld of met bevallingsverlof bent in Schinveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schinveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schinveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schinveld
 • Als u in Schinveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schinveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Schinveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schinveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schinveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schinveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schinveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schinveld. Uitzonderingen in Schinveld;
 • Als uw werkgever in Schinveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schinveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schinveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schinveld niet geschikt voor uw werk in Schinveld of
 • u functioneert niet voldoende in Schinveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schinveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schinveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schinveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schinveld verblijft, dan mag uw werkgever in Schinveld u eveneens wel ontslaan.