Ontslag Schinnen

Uw werkgever in Schinnen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schinnen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schinnen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schinnen. Uw werkgever in Schinnen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schinnen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schinnen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schinnen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schinnen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schinnen of met bevallingsverlof bent in Schinnen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schinnen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schinnen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schinnen
 • Als u in Schinnen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schinnen wilt opnemen;
 • Omdat u in Schinnen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schinnen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schinnen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schinnen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schinnen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schinnen. Uitzonderingen in Schinnen;
 • Als uw werkgever in Schinnen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schinnen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schinnen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schinnen niet geschikt voor uw werk in Schinnen of
 • u functioneert niet voldoende in Schinnen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schinnen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schinnen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schinnen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schinnen verblijft, dan mag uw werkgever in Schinnen u eveneens wel ontslaan.