Ontslag Schin op geul

Uw werkgever in Schin op geul mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schin op geul zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schin op geul

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schin op geul. Uw werkgever in Schin op geul mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schin op geul arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schin op geul niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schin op geul te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schin op geul u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schin op geul of met bevallingsverlof bent in Schin op geul.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schin op geul kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schin op geul die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schin op geul
 • Als u in Schin op geul lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schin op geul wilt opnemen;
 • Omdat u in Schin op geul lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schin op geul lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schin op geul wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schin op geul op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schin op geul

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schin op geul. Uitzonderingen in Schin op geul;
 • Als uw werkgever in Schin op geul bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schin op geul aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schin op geul gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schin op geul niet geschikt voor uw werk in Schin op geul of
 • u functioneert niet voldoende in Schin op geul.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schin op geul

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schin op geul niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schin op geul of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schin op geul verblijft, dan mag uw werkgever in Schin op geul u eveneens wel ontslaan.