Ontslag Schimmert

Uw werkgever in Schimmert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schimmert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schimmert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schimmert. Uw werkgever in Schimmert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schimmert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schimmert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schimmert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schimmert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schimmert of met bevallingsverlof bent in Schimmert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schimmert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schimmert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schimmert
 • Als u in Schimmert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schimmert wilt opnemen;
 • Omdat u in Schimmert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schimmert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schimmert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schimmert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schimmert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schimmert. Uitzonderingen in Schimmert;
 • Als uw werkgever in Schimmert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schimmert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schimmert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schimmert niet geschikt voor uw werk in Schimmert of
 • u functioneert niet voldoende in Schimmert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schimmert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schimmert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schimmert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schimmert verblijft, dan mag uw werkgever in Schimmert u eveneens wel ontslaan.