Ontslag Schimmelarij

Uw werkgever in Schimmelarij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schimmelarij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schimmelarij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schimmelarij. Uw werkgever in Schimmelarij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schimmelarij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schimmelarij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schimmelarij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schimmelarij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schimmelarij of met bevallingsverlof bent in Schimmelarij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schimmelarij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schimmelarij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schimmelarij
 • Als u in Schimmelarij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schimmelarij wilt opnemen;
 • Omdat u in Schimmelarij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schimmelarij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schimmelarij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schimmelarij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schimmelarij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schimmelarij. Uitzonderingen in Schimmelarij;
 • Als uw werkgever in Schimmelarij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schimmelarij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schimmelarij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schimmelarij niet geschikt voor uw werk in Schimmelarij of
 • u functioneert niet voldoende in Schimmelarij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schimmelarij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schimmelarij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schimmelarij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schimmelarij verblijft, dan mag uw werkgever in Schimmelarij u eveneens wel ontslaan.