Ontslag Schilligeham

Uw werkgever in Schilligeham mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schilligeham zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schilligeham

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schilligeham. Uw werkgever in Schilligeham mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schilligeham arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schilligeham niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schilligeham te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schilligeham u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schilligeham of met bevallingsverlof bent in Schilligeham.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schilligeham kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schilligeham die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schilligeham
 • Als u in Schilligeham lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schilligeham wilt opnemen;
 • Omdat u in Schilligeham lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schilligeham lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schilligeham wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schilligeham op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schilligeham

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schilligeham. Uitzonderingen in Schilligeham;
 • Als uw werkgever in Schilligeham bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schilligeham aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schilligeham gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schilligeham niet geschikt voor uw werk in Schilligeham of
 • u functioneert niet voldoende in Schilligeham.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schilligeham

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schilligeham niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schilligeham of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schilligeham verblijft, dan mag uw werkgever in Schilligeham u eveneens wel ontslaan.