Ontslag Schillersheide

Uw werkgever in Schillersheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schillersheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schillersheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schillersheide. Uw werkgever in Schillersheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schillersheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schillersheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schillersheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schillersheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schillersheide of met bevallingsverlof bent in Schillersheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schillersheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schillersheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schillersheide
 • Als u in Schillersheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schillersheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Schillersheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schillersheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schillersheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schillersheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schillersheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schillersheide. Uitzonderingen in Schillersheide;
 • Als uw werkgever in Schillersheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schillersheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schillersheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schillersheide niet geschikt voor uw werk in Schillersheide of
 • u functioneert niet voldoende in Schillersheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schillersheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schillersheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schillersheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schillersheide verblijft, dan mag uw werkgever in Schillersheide u eveneens wel ontslaan.