Ontslag Schildwolde

Uw werkgever in Schildwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schildwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schildwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schildwolde. Uw werkgever in Schildwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schildwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schildwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schildwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schildwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schildwolde of met bevallingsverlof bent in Schildwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schildwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schildwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schildwolde
 • Als u in Schildwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schildwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Schildwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schildwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schildwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schildwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schildwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schildwolde. Uitzonderingen in Schildwolde;
 • Als uw werkgever in Schildwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schildwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schildwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schildwolde niet geschikt voor uw werk in Schildwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Schildwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schildwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schildwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schildwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schildwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Schildwolde u eveneens wel ontslaan.