Ontslag Schilberg

Uw werkgever in Schilberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schilberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schilberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schilberg. Uw werkgever in Schilberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schilberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schilberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schilberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schilberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schilberg of met bevallingsverlof bent in Schilberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schilberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schilberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schilberg
 • Als u in Schilberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schilberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Schilberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schilberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schilberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schilberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schilberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schilberg. Uitzonderingen in Schilberg;
 • Als uw werkgever in Schilberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schilberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schilberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schilberg niet geschikt voor uw werk in Schilberg of
 • u functioneert niet voldoende in Schilberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schilberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schilberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schilberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schilberg verblijft, dan mag uw werkgever in Schilberg u eveneens wel ontslaan.