Ontslag Schijndel

Uw werkgever in Schijndel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schijndel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schijndel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schijndel. Uw werkgever in Schijndel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schijndel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schijndel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schijndel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schijndel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schijndel of met bevallingsverlof bent in Schijndel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schijndel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schijndel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schijndel
 • Als u in Schijndel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schijndel wilt opnemen;
 • Omdat u in Schijndel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schijndel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schijndel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schijndel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schijndel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schijndel. Uitzonderingen in Schijndel;
 • Als uw werkgever in Schijndel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schijndel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schijndel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schijndel niet geschikt voor uw werk in Schijndel of
 • u functioneert niet voldoende in Schijndel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schijndel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schijndel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schijndel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schijndel verblijft, dan mag uw werkgever in Schijndel u eveneens wel ontslaan.