Ontslag Schijf

Uw werkgever in Schijf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schijf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schijf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schijf. Uw werkgever in Schijf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schijf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schijf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schijf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schijf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schijf of met bevallingsverlof bent in Schijf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schijf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schijf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schijf
 • Als u in Schijf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schijf wilt opnemen;
 • Omdat u in Schijf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schijf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schijf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schijf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schijf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schijf. Uitzonderingen in Schijf;
 • Als uw werkgever in Schijf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schijf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schijf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schijf niet geschikt voor uw werk in Schijf of
 • u functioneert niet voldoende in Schijf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schijf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schijf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schijf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schijf verblijft, dan mag uw werkgever in Schijf u eveneens wel ontslaan.