Ontslag Schieven

Uw werkgever in Schieven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schieven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schieven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schieven. Uw werkgever in Schieven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schieven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schieven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schieven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schieven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schieven of met bevallingsverlof bent in Schieven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schieven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schieven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schieven
 • Als u in Schieven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schieven wilt opnemen;
 • Omdat u in Schieven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schieven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schieven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schieven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schieven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schieven. Uitzonderingen in Schieven;
 • Als uw werkgever in Schieven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schieven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schieven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schieven niet geschikt voor uw werk in Schieven of
 • u functioneert niet voldoende in Schieven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schieven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schieven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schieven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schieven verblijft, dan mag uw werkgever in Schieven u eveneens wel ontslaan.