Ontslag Schietecoven

Uw werkgever in Schietecoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schietecoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schietecoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schietecoven. Uw werkgever in Schietecoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schietecoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schietecoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schietecoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schietecoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schietecoven of met bevallingsverlof bent in Schietecoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schietecoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schietecoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schietecoven
 • Als u in Schietecoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schietecoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Schietecoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schietecoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schietecoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schietecoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schietecoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schietecoven. Uitzonderingen in Schietecoven;
 • Als uw werkgever in Schietecoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schietecoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schietecoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schietecoven niet geschikt voor uw werk in Schietecoven of
 • u functioneert niet voldoende in Schietecoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schietecoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schietecoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schietecoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schietecoven verblijft, dan mag uw werkgever in Schietecoven u eveneens wel ontslaan.