Ontslag Schiermonnikoog /skiermûntseach

Uw werkgever in Schiermonnikoog /skiermûntseach mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schiermonnikoog /skiermûntseach zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schiermonnikoog /skiermûntseach

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schiermonnikoog /skiermûntseach. Uw werkgever in Schiermonnikoog /skiermûntseach mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schiermonnikoog /skiermûntseach arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schiermonnikoog /skiermûntseach niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schiermonnikoog /skiermûntseach te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schiermonnikoog /skiermûntseach u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schiermonnikoog /skiermûntseach of met bevallingsverlof bent in Schiermonnikoog /skiermûntseach.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schiermonnikoog /skiermûntseach kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schiermonnikoog /skiermûntseach die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schiermonnikoog /skiermûntseach
 • Als u in Schiermonnikoog /skiermûntseach lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schiermonnikoog /skiermûntseach wilt opnemen;
 • Omdat u in Schiermonnikoog /skiermûntseach lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schiermonnikoog /skiermûntseach lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schiermonnikoog /skiermûntseach wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schiermonnikoog /skiermûntseach op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schiermonnikoog /skiermûntseach

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schiermonnikoog /skiermûntseach. Uitzonderingen in Schiermonnikoog /skiermûntseach;
 • Als uw werkgever in Schiermonnikoog /skiermûntseach bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schiermonnikoog /skiermûntseach aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schiermonnikoog /skiermûntseach gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schiermonnikoog /skiermûntseach niet geschikt voor uw werk in Schiermonnikoog /skiermûntseach of
 • u functioneert niet voldoende in Schiermonnikoog /skiermûntseach.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schiermonnikoog /skiermûntseach

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schiermonnikoog /skiermûntseach niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schiermonnikoog /skiermûntseach of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schiermonnikoog /skiermûntseach verblijft, dan mag uw werkgever in Schiermonnikoog /skiermûntseach u eveneens wel ontslaan.