Ontslag Schiedam

Uw werkgever in Schiedam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schiedam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schiedam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schiedam. Uw werkgever in Schiedam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schiedam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schiedam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schiedam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schiedam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schiedam of met bevallingsverlof bent in Schiedam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schiedam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schiedam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schiedam
 • Als u in Schiedam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schiedam wilt opnemen;
 • Omdat u in Schiedam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schiedam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schiedam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schiedam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schiedam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schiedam. Uitzonderingen in Schiedam;
 • Als uw werkgever in Schiedam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schiedam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schiedam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schiedam niet geschikt voor uw werk in Schiedam of
 • u functioneert niet voldoende in Schiedam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schiedam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schiedam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schiedam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schiedam verblijft, dan mag uw werkgever in Schiedam u eveneens wel ontslaan.