Ontslag Schey

Uw werkgever in Schey mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schey zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schey

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schey. Uw werkgever in Schey mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schey arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schey niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schey te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schey u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schey of met bevallingsverlof bent in Schey.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schey kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schey die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schey
 • Als u in Schey lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schey wilt opnemen;
 • Omdat u in Schey lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schey lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schey wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schey op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schey

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schey. Uitzonderingen in Schey;
 • Als uw werkgever in Schey bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schey aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schey gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schey niet geschikt voor uw werk in Schey of
 • u functioneert niet voldoende in Schey.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schey

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schey niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schey of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schey verblijft, dan mag uw werkgever in Schey u eveneens wel ontslaan.