Ontslag Scheulder

Uw werkgever in Scheulder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scheulder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scheulder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scheulder. Uw werkgever in Scheulder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scheulder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scheulder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scheulder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scheulder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scheulder of met bevallingsverlof bent in Scheulder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scheulder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scheulder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scheulder
 • Als u in Scheulder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scheulder wilt opnemen;
 • Omdat u in Scheulder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scheulder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scheulder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scheulder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scheulder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scheulder. Uitzonderingen in Scheulder;
 • Als uw werkgever in Scheulder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scheulder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scheulder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scheulder niet geschikt voor uw werk in Scheulder of
 • u functioneert niet voldoende in Scheulder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scheulder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scheulder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scheulder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scheulder verblijft, dan mag uw werkgever in Scheulder u eveneens wel ontslaan.