Ontslag Schettens /skettens

Uw werkgever in Schettens /skettens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Schettens /skettens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Schettens /skettens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Schettens /skettens. Uw werkgever in Schettens /skettens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Schettens /skettens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Schettens /skettens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Schettens /skettens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Schettens /skettens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Schettens /skettens of met bevallingsverlof bent in Schettens /skettens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Schettens /skettens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Schettens /skettens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Schettens /skettens
 • Als u in Schettens /skettens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Schettens /skettens wilt opnemen;
 • Omdat u in Schettens /skettens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Schettens /skettens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Schettens /skettens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Schettens /skettens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Schettens /skettens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Schettens /skettens. Uitzonderingen in Schettens /skettens;
 • Als uw werkgever in Schettens /skettens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Schettens /skettens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Schettens /skettens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Schettens /skettens niet geschikt voor uw werk in Schettens /skettens of
 • u functioneert niet voldoende in Schettens /skettens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Schettens /skettens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Schettens /skettens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Schettens /skettens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Schettens /skettens verblijft, dan mag uw werkgever in Schettens /skettens u eveneens wel ontslaan.