Ontslag Scherpenzeel /skerpenseel

Uw werkgever in Scherpenzeel /skerpenseel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scherpenzeel /skerpenseel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scherpenzeel /skerpenseel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scherpenzeel /skerpenseel. Uw werkgever in Scherpenzeel /skerpenseel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scherpenzeel /skerpenseel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scherpenzeel /skerpenseel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scherpenzeel /skerpenseel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scherpenzeel /skerpenseel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scherpenzeel /skerpenseel of met bevallingsverlof bent in Scherpenzeel /skerpenseel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scherpenzeel /skerpenseel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scherpenzeel /skerpenseel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scherpenzeel /skerpenseel
 • Als u in Scherpenzeel /skerpenseel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scherpenzeel /skerpenseel wilt opnemen;
 • Omdat u in Scherpenzeel /skerpenseel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scherpenzeel /skerpenseel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scherpenzeel /skerpenseel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scherpenzeel /skerpenseel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scherpenzeel /skerpenseel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scherpenzeel /skerpenseel. Uitzonderingen in Scherpenzeel /skerpenseel;
 • Als uw werkgever in Scherpenzeel /skerpenseel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scherpenzeel /skerpenseel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scherpenzeel /skerpenseel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scherpenzeel /skerpenseel niet geschikt voor uw werk in Scherpenzeel /skerpenseel of
 • u functioneert niet voldoende in Scherpenzeel /skerpenseel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scherpenzeel /skerpenseel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scherpenzeel /skerpenseel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scherpenzeel /skerpenseel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scherpenzeel /skerpenseel verblijft, dan mag uw werkgever in Scherpenzeel /skerpenseel u eveneens wel ontslaan.