Ontslag Scherpenzeel

Uw werkgever in Scherpenzeel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scherpenzeel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scherpenzeel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scherpenzeel. Uw werkgever in Scherpenzeel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scherpenzeel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scherpenzeel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scherpenzeel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scherpenzeel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scherpenzeel of met bevallingsverlof bent in Scherpenzeel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scherpenzeel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scherpenzeel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scherpenzeel
 • Als u in Scherpenzeel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scherpenzeel wilt opnemen;
 • Omdat u in Scherpenzeel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scherpenzeel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scherpenzeel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scherpenzeel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scherpenzeel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scherpenzeel. Uitzonderingen in Scherpenzeel;
 • Als uw werkgever in Scherpenzeel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scherpenzeel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scherpenzeel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scherpenzeel niet geschikt voor uw werk in Scherpenzeel of
 • u functioneert niet voldoende in Scherpenzeel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scherpenzeel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scherpenzeel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scherpenzeel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scherpenzeel verblijft, dan mag uw werkgever in Scherpenzeel u eveneens wel ontslaan.