Ontslag Scherpenisse

Uw werkgever in Scherpenisse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scherpenisse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scherpenisse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scherpenisse. Uw werkgever in Scherpenisse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scherpenisse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scherpenisse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scherpenisse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scherpenisse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scherpenisse of met bevallingsverlof bent in Scherpenisse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scherpenisse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scherpenisse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scherpenisse
 • Als u in Scherpenisse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scherpenisse wilt opnemen;
 • Omdat u in Scherpenisse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scherpenisse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scherpenisse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scherpenisse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scherpenisse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scherpenisse. Uitzonderingen in Scherpenisse;
 • Als uw werkgever in Scherpenisse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scherpenisse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scherpenisse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scherpenisse niet geschikt voor uw werk in Scherpenisse of
 • u functioneert niet voldoende in Scherpenisse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scherpenisse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scherpenisse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scherpenisse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scherpenisse verblijft, dan mag uw werkgever in Scherpenisse u eveneens wel ontslaan.