Ontslag Scherpenering

Uw werkgever in Scherpenering mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Scherpenering zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Scherpenering

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Scherpenering. Uw werkgever in Scherpenering mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Scherpenering arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Scherpenering niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Scherpenering te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Scherpenering u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Scherpenering of met bevallingsverlof bent in Scherpenering.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Scherpenering kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Scherpenering die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Scherpenering
 • Als u in Scherpenering lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Scherpenering wilt opnemen;
 • Omdat u in Scherpenering lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Scherpenering lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Scherpenering wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Scherpenering op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Scherpenering

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Scherpenering. Uitzonderingen in Scherpenering;
 • Als uw werkgever in Scherpenering bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Scherpenering aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Scherpenering gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Scherpenering niet geschikt voor uw werk in Scherpenering of
 • u functioneert niet voldoende in Scherpenering.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Scherpenering

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Scherpenering niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Scherpenering of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Scherpenering verblijft, dan mag uw werkgever in Scherpenering u eveneens wel ontslaan.